1 podatku organizację

Czytasz odpowiedzi wyszukane dla frazy: 1 podatku organizację
Temat: Przekaż 1% swojego podatku
Przekaż 1% swojego podatku
Zobacz, na jakie organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu
działdowskiego możesz przekazać 1% swojego podatku

Organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu działdowskiego, na które
można przekazać 1% swojego podatku:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, nr KRS 0000045577

Koło PSOUU w Działdowie, w nazwie organizacji po- żytku publicznego wpisz:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Działdowie, nr KRS 0000260155

Działdowskie Centrum CARITAS, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz:
Caritas Diecezji Toruńskiej, nr KRS 0000225584

Harcerze z Działdowa lub Lidzbarka, w nazwie organizacji pożytku publicznego
wpisz: ZHP Chorągiew Warmińsko- Mazurska, nr KRS 0000271499

PCK, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz: Polski Czerwony Krzyż
Warmińsko — Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie, nr KRS 0000225587

Lidzbarskie koło PSOUU, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, nr KRS 0000162757

Działdowskie koło PZN, w nazwie organizacji pożytku publicznego wpisz: Polski
Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, nr KRS 0000091325

OSP z terenu powiatu działdowskiego, w nazwie organizacji pożytku publicznego
wpisz: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS
0000116212

Marta Burzyńska z Lidzbarka (nr ew. 3965), w nazwie organizacji pożytku
publicznego wpisz: Fundacja Dzieciom,, Zdążyć z Pomocą” — Centrum
Charytatywne, nr KRS 0000037904

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku, nr KRS 0000153636 Wyświetl więcej odpowiedzi z tematuTemat: Puchar Świata we wspinacze lodowej 2006
Do 30 kwietnia możesz przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Wspierania
Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Wpłaty opatrzone dopiskiem „Kadra
Juniorów” zostaną w całości przeznaczone na dofinansowanie kadry narodowej
juniorów we wspinaczce sportowej.

Sposób przekazania jest bardzo prosty:

1. Oblicz kwotę, którą można przekazać
Obliczenie 1–procentowej kwoty podatku nie jest trudne. Należny urzędowi
skarbowemu podatek (PIT-36 — pole 178, PIT-37 — pole 110) trzeba podzielić
przez 100 (np. od podatku w wysokości 3000 zł odliczenie wyniesie 30 zł).
Ewentualną otrzymaną końcówkę w groszach, trzeba zaokrąglić do pełnych
dziesiątek groszy w dół. Tak wyliczoną kwotę wpisz w pole 179 w formularzu PIT-
36, pole 111 w formularzu PIT-37 lub pole 103 w formularzu PIT-28. To sygnał
dla urzędu skarbowego, że zdecydowałeś obdarować pieniędzmi ze swojego podatku
organizację pożytku publicznego.

2. Wpłać pieniądze na konto organizacji
Urząd skarbowy nie przekazuje pieniędzy za ciebie. Wyliczony i wykazany w
zeznaniu 1% podatku musisz sam wpłacić na konto organizacji — przelewem lub na
poczcie. Koniecznie zachowaj dowód wpłaty pieniędzy.

3. Wyślij PIT
Wypełniony formularz składasz osobiście lub wysyłasz do urzędu skarbowego. Do
formularza nie musisz dołączać dokumentów poświadczających wpłatę 1% podatku na
organizację pożytku publicznego.

Dane do przelewu:
Nazwa: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
Adres: ul. Noakowskiego 10/12, 00-666 Warszawa
Numer rachunku: Bank Millennium 04 1160 2202 0000 0000 5515 5611
Tytułem: „KADRA JUNIORÓW — wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”

Pamiętaj! Zachowaj kopię przelewu!

D z i ę k u j e m y !!! Wyświetl więcej odpowiedzi z tematu
Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Komentarze do